Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení klienti,

od samého začátku spolupráce s Vámi chce naše firma poskytovat všechny informace zcela otevřeně a konkrétně tak, aby jste měli zcela detailní přehled o všech důležitých bodech případné koupě nemovitosti.

Takovými důležitými informacemi je i následující přehled jednotlivých kroků, spojených s koupí nemovitosti a povinných finančních výdajů, nutných k zakoupení nemovitosti Rakousku:

Nemovitost v Rakousku může ,dle současných zákonů, přímo zakoupit fyzická či právnická osoba , mající občanství či sídlo firmy v zemi EU.

Po definitivním výběru lokality a konkrétní nemovitosti je ve většině případů podepsána zájemcem i prodávajícím listina " Kaufanbot" , kde obě strany písemně stvrdí svůj závazný zájem koupit resp. prodat tuto nemovitost .Listina obsahuje základní informace typu : specifikace nemovitosti a příslušenství , jež jsou předmětem prodeje,osobní údaje kupujícího i prodávajícího, dohodnutou cenu, stanovení rakouského notariátu, který bude sepisovat smlouvu a provádět další úkony ,související s touto obchodní transakcí, informace o případném zuprostředkovateli prodeje, apod....

Na základě této podepsané listiny sepisuje rakouský notář kupní smlouvu.

Povinné vedlejší platby, související s koupí nemovitosti:

našich jednotlivých inzerovaných nabídkách nemovitostí je stanovena tzv. základní cena nemovitosti.  Jedná se o cenu, kterou požaduje majitel nemovitosti a o jejíž výši se dá obvykle ,při opravdu vážném zájmu klienta , ještě jednat.

Mimo tuto základní cenu má zájemce povinnost platby ještě následujících povinných vedlejších výdajů, spojených s koupí nemovitosti:

3,5% Grunderwerbssteuer (z ceny nemovitosti) - povinný poplatek určený pro stát- daň z nabytí nemovitosti
1,1% Eintragungsgeburen ( z ceny nemovitosti)- povinný poplatek za zanesení do pozemkové knihy
Vetragserrichtung (platba rakouskému notáři)- cena za zhotovení smlouvy, prověření, že na nemovitost nevázne  zástavní právo či závazek vůči třetím osobám ,správa depozitního účtu, zabezpečení zápisu do pozemkové knihy a
Barauslagen, Stempel- und Genehmigungsgebur = poplatky za obstarání potřebných razítek a povolení  ( Platba těchto položek je provedena notáři , výše je dána dle cenových tabulek , kterými se právník - notář v Rakousku řídí. Cena je  klientovi  vždy sdělena v časovém předstihu a naše firma (na základě dlouholeté spolupráce s některými rakouskými notariáty)  provádí jednání s notariátem ohledně stanovení co nejnižší možné ceny .

Provision   - zákonná provize rakouské realitní kanceláři (3%+DPH z ceny nemovitosti) po  úspěšném provedení transakce .U nemovitostí do kupní ceny 36 400Euro je zákonná provize RK 4%+DPH

Každému zájemci o koupi předkládáme detailní konečný přehled těchto "vedlejších" výdajů ještě před zahájením konečného jednání o koupi nemovitosti. Všechny tyto vedlejší výdaje představují výši  orientačně kolem 10 - 15% kupní ceny nemovitosti

Způsob provedení plateb:

Kupní cenu převádí kupující na depozitní účet zřízený notariátem pro konkrétní obchodní případ a z něho je notářem finanční částka uvolněna prodávajícímu až po provedení úkonů na KN. Další povinné poplatky a daně jsou placeny na jednotlivé účty institucí a úřadů dle pokynů uvedených v kupní smlouvě. Platba notáři je splatná na základě vystaveného účetního dokladu po provedení zápisu nového majitele v KN. Provize rakouské RK je prováděna na základě vystavení účetního dokladu ,